Strona Główna


2014-06-12 12:47:32

Ścieżka Przyrodnicza uroczyście otwarta!

 

            Dnia 9 czerwca 2014 r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia Edukacyjnej Ścieżki Przyrodniczej Domu Wczasów Dziecięcych przy budynku ul. Leśna Góra 1. Ścieżkę zrealizowano w ramach działania 4.7 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt projektu wyniósł 216 750 zł, a kwota wkładu własnego Powiatu Polkowickiego to prawie 40 000 zł.

            Podczas uroczystego otwarcia Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych Pani Monika Urbaniak – Halla wyraziła wdzięczność dla władz Powiatu Polkowickiego za przychylność, zaangażowanie i owocną współpracę w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności dydaktyczno-wychowawczej Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Dyrektor Placówki skierowała również podziękowania dla Nadleśnictwa Przemków i Nadleśnictwa Jawor, które w ramach uzupełnienia ścieżki, dofinansowały zakup ławostołów, stanowiących dodatkowe wyposażenie wiat, a także dla Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz Wrzosowej Krainy za wsparcie merytoryczne i pomoc w realizacji projektu utworzenia ścieżki.

            Zebrani goście zasadzili przygotowane sadzonki wrzosów, po czym rozpoczęli zwiedzanie Ścieżki Przyrodniczej oraz poznawanie zgromadzonych na ścieżce pomocy edukacyjnych. Chętni goście mogli zrobić sobie zdjęcie na leśnej fotościance.  Podczas zwiedzania Edukacyjnej Ścieżki Przyrodniczej goście mogli zobaczyć także  nowe urządzenia rekreacyjne na boisku przy ul. Leśna Góra 1. Projekt wyposażenia placówki w place rekreacyjne dotyczył także budynku przy ul. Głogowskiej 37 i został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączna wartość obu projektów to ok. 79 644 zł, a kwota wkładu własnego Powiatu Polkowickiego to ok. 30 000 zł. Podczas  uroczystości odbył się również plener malarski, z wykorzystaniem nowo zakupionych sztalug, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Przemkowie, którym serdecznie dziękujemy za udział w  imprezie. Na zakończenie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich zebranych gości na poczęstunek.

            W uroczystości udział wzięli m.in. kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi DWDz w Przemkowie oraz zaproszeni goście:

 • Pan Kamil Ciupak - Wicestarosta Powiatu Polkowickiego
 • Pan Tadeusz Kowalski - Przewodniczący Rady Powiatu
 • Pan Stanisław Pępkowski - Burmistrz Przemkowa
 • Pan Marek Cieślak - Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica
 • Pani Małgorzata Żbikowska - Skarbnik Powiatu Polkowickiego
 • Pani Kornelia Dworczyńska – Dyrektor Publicznej Szkoła Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej i radny Powiatu Polkowickiego
 • Pan Roman Rutkowski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
  w Grębocicach i radny Powiatu Polkowickiego
 • Pan Paweł Pawłowski - Nadleśnictwo Chocianów
 • Pan Jarosław Cierpiał – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Przemków
 • Pan Norbert Wende –Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Lubin
 • Pani Iwona Rosińska - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
 • Pani Teresa Jedynak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
 • Pani Mirosława Myrna- Kudryk – Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu Rzecznik Prasowy
 • Pani Dorota Tyczyńska – Pedagog Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach
 • Pani Ewa Fedorczak – Wicedyrektor Szkoły Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach
 • Pani Ewa Skrypak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie
  Pan Paweł Juchom – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
 • Pan Dariusz Dźwigaj -  Dyrektor Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie
 • Pan Wirgiliusz Babirecki – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie
 • Pani Maria Skrzypczak – Wicedyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
 • Pani Elżbieta Cieniuch – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach, a także przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z Powiatu Polkowickiego.

Zapraszamy uczniów szkół i przedszkoli oraz dorosłych do odwiedzania naszej ścieżki przyrodniczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pokaż pozostałe wiadomości

Było super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

napisane przez: Ania